پمپ های آب خانگی با توجه به دبی و فشار مورد نیاز خانه ها و آپارتمان ها از نظر ساختار تقریبا به سه نوع پمپ های آب محیطی ، پمپ های آب جتی و پمپ های آب بشقابی تقسیم می شوند که به ترتیب برای ساختمان های کوچک تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند .

خواندن بیشتر

در جدول زیر انتخاب پمپ بر مبنای تعداد واحد و تعداد طبقات و بر اساس مدل های مختلف پمپ های کالمو و پنتاکس تقسیم بندی صورت گرفته و پمپ مناسب پیشنهاد شده است . البته در ستون های فشار و دبی میزان دبی و فشار مورد نیاز قید شده است […]

خواندن بیشتر

شاید برای شما هم پیش بیاید که بخواهید پمپ آب خانگی را خودتان نصب و یا تعویض نمایید . در این فیلم که توسط تاسیسات 24 در آپارات بارگذاری شده است می توانید راهنمایی خوبی در این زمینه بیابید . لینک نمایش فیلم نصب پمپ آب خانگی در آپارات

خواندن بیشتر

راهنمای خرید پمپ آب خانگی جهت خرید پمپ آب خانگی در اینترنت راهنمای خریدهای زیادی وجود دارد که همگی بر اساس تعیین میزان فشار آب مناسب و دبی آب مناسب متمرکز بوده و با راهنمایی و پرسیدن چند سوال در خصوص تعداد طبقات و محل نصب پمپ که برای تعیین […]

خواندن بیشتر