دانلود نقشه سیستم تهویه آشپزخانه صنعتی در این فایل نقشه نمونه ای از تهویه آشپزخانه صنعتی (آشپزخانه تجاری) در قالب dwg ارایه شده است که الیته نقشه شامل نقشه و مشخصات اگزاست فن ها و هودها می باشد که بر روی کباب پزها و اجاق گازها قرار گرفته اند .

خواندن بیشتر