قابلیت تعمیر و یا تعمیرپذیری در اجرای موتورخانه از موارد مهمی می باشد که در بهربرداری و تعمیر موتورخانه در طول عمر کارکرد موتورخانه اهمیت زیادی دارد . به عنوان نمونه در شکل زیر که اجرای موتورخانه و نصب ایرونت اتوماتیک در نقاط بالایی سیستم لوله کشی موتورخانه را مشاهده […]

خواندن بیشتر

مراحل نصب و راه اندازی موتورخانه گرمایشی در تصویر زیر بیان شده است .البته هر کدام از این مراحل شامل چند فعالیت می شود که می توان در برنامه ریزی و زمانبندی اجرای موتورخانهاز آن استفاده نمود : نصب موتورخانه شامل مراحل زیر می باشد : 1- ساخت و اجرای […]

خواندن بیشتر

در اجرای موتورخانه به صورت اصولی و صحیح چیدمان مناسب تجهیزات داخل موتورخانه از قبیل دیگ ها(بویلرها) ،پمپ ها،کلکتورها ،منابع کویلدار آبگرم مصرفی،چیلرها،منابع انبساط ،کلکتورها و دیگر تجهیزات نقش مهمی در بهره بردار موتورخانه و نگهداری و تعمیر موتورخانه در آینده دارد و طول عمر موتورخانه و تاسیسات موتورخانه را […]

خواندن بیشتر

کلکتورها در اصل لوله های بزرگی هستند که جهت اتصال چند ورودی به چند خروجی به کار می روند و روشی برای اتصال لوله ها به یکدیگر می باشند . بهترین جنس کلکتور پیشنهادی برای موتورخانه استفاده از لوله های سنگین بدون درز می باشد که بتوانند طول عمر مناسبی […]

خواندن بیشتر