علت سرریز شدن منبع انبساط موتورخانه

سرریزکردن منبع انبساط موتورخانه در موتورخانه هاییی که دارای منبع انبساط باز می باشند دارای دلایل مختلفی می باشد که شامل موارد زیر می باشد و باید تک تک کنترل گردند .

اولین و رایج ترین دلیل سرریز کردن منبع انبساط موتورخانه خرابی فلوتر و یا گیر کردن فلوتر به دلیل رسوب می باشد که این امر باعث می گردد حتی با رسیدن آب به نقطه ای که باید فلوتر آب را قطع کند فلوتر منبع انبساط عمل نکرده و آب منبع انبساط موتورخانه سریز می گردد .

دومین دلیل سرریز کردن منبع انبساط موتورخانه خرابی گوی فلوتر و سوراخ و پر آب شدن ان می باشد که این موضوع نیز باعث سنگینی گوی شناور فلوتر شده و لذا فلوتر عملکرد خود را از دست می دهد و منبع انبساط موتورخانه سرریز می شود .

سومین دلیل سرریز کردن منبع انبساط موتورخانه کوچک بودن منبع انبساط و عدم تناسب ظرفیت منبع انبساط موتورخانه با افزایش حجم ناشی از گرم شدن آب سیستم گزمایش می باشد که البته این امر صرفا در ابتدای راه اندازی و یا زمان های سرد شدن سیستم و گرم شدن مجدد آب صورت می گیرد و دائمی نمی باشد .

چهارمین دلیل سرریز شدن منبع انبساط موتورخانه سوراخ شدن منبع دوجداره آبگرم مصرفی ویا سوراخ شدن کویل منبع کویلدار آبگرم مصرفی می باشد که در این صورت آب مصرفی وارد سیستم گرمایش شده و از طریق منبع انبساط موتورخانه سرریز می گردد .

پنجمین دلیل سرریز کردن منبع انبساط موتورخانه زیاد بودن هد و دبی پمپ سیرکولاسیون سیستم گرمایش می باشد که در این صورت معمولا همواره بخشی از آب از منبع انبساط سرریز می گردد و باید نسبت به کاهش هد و دبی پمپ سیرکولاسیون اقدام نمود و یا اینکه پمپ کوچکتری را جایگزین کرد .

پارتنرشیپ - کفش ملی
برای خرید از دیجی کالا کلیک بفرمایید

جزئیات نصب مخزن انبساط باز موتورخانه

پارتنرشیپ - کفش ملی
برای خرید از دیجی کالا کلیک بفرمایید

دیتیل نصب مخزن انبساط باز موتورخانه به شکل زیر می باشید که البته اطلاعات کامل را می توانید به صورت فایل pdf از نشریه 128  سازمان برنامه و بودجه در لینک زیر دریافت نمایید .

لینک دریافت دیتیل نصب مخزن انبساط باز 

سایز لوله های منبع انبساط باز از رابطه های زیر بدست می آید و سایز لوله سریز نیز حداقل برابر لوله ای است که از رفت دیگ تا منبع انبساط می رود .

همانگونه که در شکل مشاهده می گردد لوله کشی منبع انبساط تنها با یک لوله که از سمت ورودی دیگ کشیده می شود کفایت می کند و لوله دوم که از سمت خروجی دیگ لوله کشی می گردد جهت جلوگیری از یخ زدن منبع می باشد و لذا در محل هایی که زمستان خیلی سردی ندارند و امکان یخ زدن منبع وجود ندارد نیازی به لوله دوم نمی باشد .

فروشگاه مشعل حرارتی

نمودار شماتیک نصب دیگ چدنی در موتورخانه

نحوه نصب دیگ چدنی در موتورخانه و لوله کشی پمپ سیرکولاسیون و منابع انبساط در مراجع مختلف به شکل های گوناگون پیشنهاد شده اند .

در کاتالوگ شرکت شوفاژکار نمودار شماتیک نصب دیگ چدنی به شکل زیر پیشنهاد شده است که از ویژگی های آن استفاده از تک لوله برای منبع انبساط و همچنین قراردادن پمپ در خروجی دیگ می باشد .

www.irhvacguide.com

اندازه دودکش دیگ چدنی

کاتالوگ دیگ چدنی شوفازکار سوپر 400