مطابق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان لوله های پی وی سی فاضلاب ساختمان باید از جنس upvc سخت و مطابق استتاندارد های زیر باشد :  IRSRI 9118,-9119  EN 1329 part 1,2,3  در استاندارد EN لوله ها با مشخصات B مناسب نصب روکار و در طبقات می باشد و مشخصات D […]

خواندن بیشتر