دانلود فایل اکسل محاسبات سایز لوله 5 لایه برای سیستم آبسرد و آبگرم مصرفی

در این فایل محاسبات سایز لوله آبسرد و آبگرم مصرفی بر اساس لوله های 5 لایه و بر اساس دو مرجع یعنی بر اساس راهنمای شرکت سوپر پایپ و همچنین بر اساس جداول مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 96 محاسبات قابل انجام می باشد .

دانلود فایل اکسل محاسبه سایز لوله 5 لایه