سرفصل های آموزش: ========================================= فصل 1 – {آشنایی با سوخت و احتراق و اصطلاحات مربوطه }  ……………………….  زمان: {15} دقیقه ========================================= 1-1- {مثلث احتراق و مفاهیم پایه احتراق}  1-2- {معرفی انواع سوخت های جامد ،مایع و گاز مورد استفاده در مشعل ها}  1-3- {ارزش حرارتی سوخت های مختلف}  1-4- {تعیین […]

خواندن بیشتر