دیتیل نصب مخزن انبساط باز موتورخانه به شکل زیر می باشید که البته اطلاعات کامل را می توانید به صورت فایل pdf از نشریه 128  سازمان برنامه و بودجه در لینک زیر دریافت نمایید . لینک دریافت دیتیل نصب مخزن انبساط باز  سایز لوله های منبع انبساط باز از رابطه […]

خواندن بیشتر

فایل اکسل محاسبات سایز لوله گالوانیزه بر اساس نمودار تعیین سایز لوله گالوانیزه در مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تهیه شده است که با در نظر گرفتن محدوده سرعت مجاز و افت فشار مطلوب که در جدول قید شده است محاسبات انجام شده است. دانلود فایل محاسباتی اکسل سایزینگ لوله […]

خواندن بیشتر