جزئیات نصب مخزن انبساط باز موتورخانه

پارتنرشیپ - کفش ملی
برای خرید از دیجی کالا کلیک بفرمایید

دیتیل نصب مخزن انبساط باز موتورخانه به شکل زیر می باشید که البته اطلاعات کامل را می توانید به صورت فایل pdf از نشریه 128  سازمان برنامه و بودجه در لینک زیر دریافت نمایید .

لینک دریافت دیتیل نصب مخزن انبساط باز 

سایز لوله های منبع انبساط باز از رابطه های زیر بدست می آید و سایز لوله سریز نیز حداقل برابر لوله ای است که از رفت دیگ تا منبع انبساط می رود .

همانگونه که در شکل مشاهده می گردد لوله کشی منبع انبساط تنها با یک لوله که از سمت ورودی دیگ کشیده می شود کفایت می کند و لوله دوم که از سمت خروجی دیگ لوله کشی می گردد جهت جلوگیری از یخ زدن منبع می باشد و لذا در محل هایی که زمستان خیلی سردی ندارند و امکان یخ زدن منبع وجود ندارد نیازی به لوله دوم نمی باشد .

فروشگاه مشعل حرارتی

دانلود فایل اکسل محاسبه سایز لوله گالوانیزه

فایل اکسل محاسبات سایز لوله گالوانیزه بر اساس نمودار تعیین سایز لوله گالوانیزه در مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تهیه شده است که با در نظر گرفتن محدوده سرعت مجاز و افت فشار مطلوب که در جدول قید شده است محاسبات انجام شده است.

دانلود فایل محاسباتی اکسل سایزینگ لوله گالوانیزه در لوله کشی آبسرد و آبگرم مصرفی