کلکتورها در اصل لوله های بزرگی هستند که جهت اتصال چند ورودی به چند خروجی به کار می روند و روشی برای اتصال لوله ها به یکدیگر می باشند . بهترین جنس کلکتور پیشنهادی برای موتورخانه استفاده از لوله های سنگین بدون درز می باشد که بتوانند طول عمر مناسبی […]

خواندن بیشتر