نصب و راه اندازی پمپ آب خانگی در عملکرد و طول عمر سیستم پمپاژ آب ساختمان تاثیر بسزایی دارد . در نصب و راه اندازی پمپ آب باید نسبت به موارد زیر توجه ویژه داشت : 1- محل نصب حتما تراز و داری بنای مناسب باشد و در خصوص ریزش […]

خواندن بیشتر