عواملی مختلفی در تعیین سایز دودکش موثر هستند که در تصویر زیر عمده آنها را می توانید مشاهده بفرمایید . در تعیین سایز دودکش بویلرهای موتورخانه عوامل زیر تعیین کننده است : 1- ارتفاع دودکش که تابع ارتفاع ساختمان می باشد 2- ظرفیت حرارتی دیگ یا بویلر که تعیین کننده […]

خواندن بیشتر

در اجرای موتورخانه به صورت اصولی و صحیح چیدمان مناسب تجهیزات داخل موتورخانه از قبیل دیگ ها(بویلرها) ،پمپ ها،کلکتورها ،منابع کویلدار آبگرم مصرفی،چیلرها،منابع انبساط ،کلکتورها و دیگر تجهیزات نقش مهمی در بهره بردار موتورخانه و نگهداری و تعمیر موتورخانه در آینده دارد و طول عمر موتورخانه و تاسیسات موتورخانه را […]

خواندن بیشتر