عوامل مختلفی در تعیین قیمت اجرای موتورخانه گرمایشی موثر می باشند که در تصویر زیر لیست شده اند  قیمت اجرای موتورخانه به واسطه احجام و تعداد و مشخصات فنی تجهیزات و محل و ابعاد موتورخانه مشخص می گردد عواملی مثل تعداد و سایز دیگ های موتورخانه ، تعداد و سایز […]

خواندن بیشتر