مقایسه دیگ چدنی موتورخانه در فهرست بها و قیمت روز

در فایل اکسل زیر مقایسه قیمت تهیه و اجرای دیگ چدنی سوپر 400 با 9 پره بر مبنای فهرست بها و قیمت روز دیگ چدنی مقایسه شده است .

در فهر ست بهای سال 99 برای دیگ چدنی قیمت قید نشده است و لذا از طریق قیمت جدید و به صورت ستاره دار محاسبه می گردد ولی در فهرست بهای سال 98 دیگ چدنی دارای قیمت می باشد و لذا در این فایل اکسل مقایسه قیمت روز شهریور99 با فهرست بهای 98 صورت گرفته است .

دانلود فایل اکسل مقایسه قیمت دیگ چدنی موتورخانه

ارایه برآورد موتورخانه به صورت رایگان www.irhvacguide.com

پارتنرشیپ - کفش ملی
برای خرید از دیجی کالا کلیک بفرمایید