ویدیوی آموزشی تست رله مشعل گازی شکوه

در ویدیوی زیر می توانید تست رله مشعل گازی شکوه مدل 790 را مشاهده بفرمایید .یادآوری می گردد این تست ها صرفا باید توسط تعمیرکاران مجاز و مجرب انجام گردد و هر گونه اقدام از سویی افراد غیر مجاز ممکن است ایجاد خطر نماید .



مشاهد ویدیوی تست رله مشعل گاز سوز

راهنمای تاسیسات برای ایرانیان

مشاهده و دانلود فیلم آموزش مشعل در سایت گرم ایران

در سایت شرکت گرم ایران خوشبختانه فیلم های آموزشی مختلفی در خصوص عملکرد و ویژگی های مشعل های تولیدی شرکت گرم ایران قرار گرفته است که از لینک زیر می توانید این فیلم های را مشاهده بفرمایید .

مشاهده فیلم آموزش مشعل در سایت گرم ایران

سرفصل های دوره مقدماتی آموزش مشعل

سرفصل های آموزش:

=========================================

فصل 1 – {آشنایی با سوخت و احتراق و اصطلاحات مربوطه }  ……………………….  زمان: {15} دقیقه

=========================================

1-1- {مثلث احتراق و مفاهیم پایه احتراق} 

1-2- {معرفی انواع سوخت های جامد ،مایع و گاز مورد استفاده در مشعل ها} 

1-3- {ارزش حرارتی سوخت های مختلف} 

1-4- {تعیین میزان سوخت مورد نیاز مشعل ها} 

=========================================

فصل 2 – {معرفی انواع مشعل و کاربردهای آنها }  ……………………….  زمان: {45} دقیقه

=========================================

2-1- {مشعل چه دستگاهی است و کجا کاربرد دارد} 

2-2- {مشعل های اتمسفریک} 

2-3- {مشعل های دمشی} 

2-4- {مشعل های گاز سوز} 

2-5- {مشعل های گازوییلی} 

2-6- {مشعل های مازوت سوز} 

2-7- {مشعل های دو گانه سوز} 

=========================================

فصل 3 – {اصول کلی کارکرد مشعل گازسوز}  ……………………….  زمان: {30} دقیقه

=========================================

3-1- {شرح سیکل کارکرد مشعل گاز سوز} 

3-2- { منطق کنترلی در مشعل های گاز سوز} 

3-3- {موارد ایمنی در مشعل های گازسوز } 

=========================================

فصل 4 – {معرفی قطعات مختلف مشعل گازسوز و شرح عملکرد هر کدام}  ……………………….  زمان: {75} دقیقه

=========================================

4-1- {فیلتر گاز } 

4-2- {شیر برقی گاز} 

4-3- {پرشر گاز} 

4-4- {پرشر هوا} 

4-5- {موتور و فن دمنده هوا} 

4-6- {دمپر هوا} 

4-7- {ترانس جرقه زن ،وایرها و الکترودهای جرقه زن} 

4-8- {یون}

4-9- {رله کنترل}

4-10- {سیم کشی مشعل گاز سوز }

=========================================

فصل 5 – {اصول کلی کارکرد مشعل گازوییل سوز}  ……………………….  زمان: {15} دقیقه

=========================================

5-1- { شرح سیکل کارکرد مشعل گازوییل سوز} 

5-2- { منطق کنترلی در مشعل های گاز وییل سوز} 

5-3- { موارد ایمنی در مشعل های گازوییل سوز} 

=========================================

فصل 6 – {معرفی قطعات مختلف مشعل گازوییل سوز و شرح عملکرد هر کدام}  ……………………….  زمان: {60} دقیقه

=========================================

6-1- {فیلتر گازوییل} 

6-2- {پمپ گازوییل} 

6-3- {شیر برقی گازوییل} 

6-4- {نازل گازوییل} 

6-5- {موتور و فن دمنده هوا} 

6-6- {دمپر هوا} 

6-7- {ترانس جرقه زن ، وایرها و الکترود جرقه زن} 

6-8- {چشمی تشخیص شعله}

6-9- {رله کنترل کننده}

6-10- {سیم کشی مشعل گازوییل سوز}

=========================================

فصل 7 – {مشعل های دوگانه سوز و تفاوت آنها با مشعل های تک سوز}  ……………………….  زمان: {75} دقیقه

=========================================

7-1- {قطعات مشترک بین مشعل های دوگانه سوز و تک سوز } 

7-2- {قطعات اضافی مشعل های دوگانه سوز نسبت به مشعل های تک سوز } 

7-3- {منطق کنترلی در مشعل های دوگانه سوز }

7-4- {موارد ایمنی در مشعل های دوگانه سوز } 

7-5- {سیم کشی مشعل های دوگانه سوز }

=========================================

فصل 8 – {آشنایی برای انواع رله های کنترل مشعل و نحوه عملکرد آنها }  ……………………….  زمان: {60} دقیقه

=========================================

8-1- {رله گاز سوز شکوه مدل G790} 

8-2- {رله گاز سوز ساترونیک مدل } 

8-3- {رله گازوییل سوز شکوه مدل G} 

8-4- {رله گازوییل سوز ساترونیک مدل }

8-5- {رله دوگانه سوز شکوه مدل G0} 

8-6- {رله دوگانه سوز ساترونیک مدل } 

8-7- {رله گازوییل سوز زیمنس مدل G} 

8-8- {رله دوگانه سوز زیمنس مدل }

8-9- {رله گازوییل سوز لاندیس مدل G} 

8-10- {رله دوگانه سوز لاندیس مدل }

=========================================

فصل 9 – {تنظیم شعله و ایجاد حالت بهینه احتراق }  ……………………….  زمان: {45} دقیقه

=========================================

9-1- {شرایط بهینه احتراق و مفهوم هوای اضافی } 

9-2- {تنظیم مشعل گاز سوز} 

9-3- {تنظیم مشعل گازوییل سوز} 

9-4- {تنظیم مشعل دوگانه سوز}

=========================================

فصل10 – {نگهداری و تعمیرات مشعل}  ……………………….  زمان: {60} دقیقه

=========================================

10-1- {برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مشعل} 

10-2- {بازدیدهای دوره ای مشعل} 

10-3- {تنظیمات دوره ای مشعل} 

10-4- {عیب یابی مشعل های گاز سوز}

10-5- {عیب یابی مشعل های گازوییل سوز}  10-6- {عیب یابی مشعل های دوگانه سوز}