مطابق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان لوله های پی وی سی فاضلاب ساختمان باید از جنس upvc سخت و مطابق استتاندارد های زیر باشد :  IRSRI 9118,-9119  EN 1329 part 1,2,3  در استاندارد EN لوله ها با مشخصات B مناسب نصب روکار و در طبقات می باشد و مشخصات D […]

خواندن بیشتر

پس از پایان لوله کشی آبسرد و آبگرم مصرفی باید دهانه های باز به صورت موقت بسته شود و لوله کشی با آب به تدریج پر شود و کاملا هواگیری گردد .پیش از اقدام به آزمایش باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل 2 روز پر از آب نگهداشت […]

خواندن بیشتر