فروش مخزن و منابع آب

منبع کویلی ایستاده 1500 لیتری دماتجهیز

منابع آب گرم کویلی ایستاده دماتجهیز از ورقهای فولادی گالوانیزه گرم ST37 مخصوص منابع فشار قوی مطابق با استاندارد 17MN4 و DINI17155 تولید می گردد.
ضخامت ورق بدنه منبع کويلی ایستاده 1500 لیتری دماتجهیز با ضخامت 5 و 6 میلیمتر توسط شرکت دماتجهیز قابل ساخت و ارائه می باشد.
مزیت استفاده از منابع آبگرم کویلی نسبت به منابع دوجداره، سرعت و قدرت بیشتر منابع کویلی برای تأمین آبگرم مصرفی است.

منبع کويلی ایستاده 1500 لیتری دماتجهیز

راهنمای انتخاب و خرید منبع کويلی ایستاده 1500 لیتری دماتجهیز

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

لطفا جهت حمایت از سایت ما خریدهای خود از دیجی کالا را از لینک های موجود در سایت انجام دهیدحمایت از سایت